ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร cci เจ้าแห่งสมุนไพรไทย เข้าหารือทิศทางสมุนไพรไทย

0
4383

ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธานกรรมการบริหาร และ นายกมล รัตนอุบลชัย รองประธาน บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด พร้อมทั้งคณะกรรมการบริษัท นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ได้รับเกียรติเข้าพบ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อหารือถึงการผลักดันนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับทิศทางของสมุนไพรไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคเอกชน ชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ในการผลักดันสมุนไพรไทย นับเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของการวิจัยสมุนไพรไทยในระดับโลก

ด้าน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ทุกฝ่ายล้วนเข้าใจปัญหาร่วมกัน และยืนยันอย่างเข้มแข็งว่าภาครัฐจะช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคทั้งหลาย โดยยึดหลักในแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเร่งรัด ผลักดันร่างพระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติให้เข้าสู่การพิจารณาตามกำหนดในวันที่ 25มกราคม 2561 ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่า กฎหมายนี้จะสามารถขจัดข้อจำกัดต่างๆที่ปิดกั้นการแสดงศักยภาพของสมุนไพรไทยให้หมดสิ้นไป

ขณะที่นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) กล่าวว่า สช.ได้ผลักดันนโยบายของรัฐบาลเพื่อสุขภาพดีของคนไทยทั้งประเทศและดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรมสมุนไพรไทย และนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานสามารถไปสร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลระดับโลก เพื่อเข้าพบหารือและชี้แจงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆพร้อมรับฟังข้อแนะนำ ตามนโยบาย แนวคิด วิธีการของภาครัฐ ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน ด้วยความชัดเจนในปัญหาและกำลังดำเนินการแกไขปัญหาต่างๆอย่างจริงจัง

อนึ่ง “แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น” นับเป็นเจ้าแห่งสมุนไพรไทยโดยเฉพาะการวิจัยขมิ้นชันละลายน้ำได้มากที่สุดเป็นรายแรกของโลก(16,000เท่าจากปกติ) เจ้าของรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและใบประกาศเกียรติคุณสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการประดิษฐ์จาก 6 ประเทศในการประกวดบนเวทีนานาชาติกว่า 20 รางวัล นำชื่อเสียงเกียรติคุณอันน่าภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศ