ซีไอเอ็มบี ไทย จัดสัมมนาIFRS9 Hedge Accounting ให้ความรู้ลูกค้าปรับและใช้ประโยชน์จาก Hedgingภายใต้มาตรฐานใหม่

0
773

นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน และนายพรชัย ปัทมินทร(ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงานสัมมนา “2018 CIMB Thai Bank Seminar: Application & Benefits of IFRS9 Hedge Accounting”เพื่อบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) การปรับใช้และประโยชน์จาก Hedge Accounting ของมาตรฐานใหม่ โดยผู้บริหารจากกลุ่มซีไอเอ็มบีเดินทางมาร่วมบรรยาย วัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจและเห็นภาพของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศใหม่นี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งมีลูกค้าบรรษัทธุรกิจและสถาบันการเงินสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก งานจัดขึ้นที่ รร.โอกุระ เพรสทีจ เมื่อเร็วๆนี้