ซีเอ็มเอช เชียงใหม่ โฮลดิ้ง เปิดตัวสินค้านวัตกรรมไทย จาก “คาวตอง” สู่ “ซุยยากุ” สมุนไพรที่โลกลืมกับนวัตกรรมไทยลดเสี่ยงมะเร็ง”

0
1557

บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้งจำกัด ได้แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Zuyaku Essence” หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดเข้มข้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์จากสมุนไพรพื้นบ้านอย่างพลูคาว ผ่านการผนึกภูมิปัญญาไทย ร่วมกับกระบวนการ เทคโนโลยี และเทคนิควิทยาศาตร์สมัยใหม่ จนได้สูตรเฉพาะที่อุดมไปด้วยคุณค่าและสารออกฤทธิ์ด้านสุขภาพ

ผศ.ดร.ศุภชัย ยอดคีรี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมาติเพื่อสุขภาพ ได้ให้ข้อมูลถึงพลูคาว ว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ที่น่าจับตา โดยพลูคาวหรือคาวตองนั้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Houttuynia cordata ในวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา มีการนำพลูคาวมาใช้ในการแพทย์พื้นบ้าน และยังมีการนำมาใช้เป็นอาหารอย่างแพร่หลาย โดยนิยมรับประทานเป็นผักเคียงลาบเพื่อดับคาว และจากงานวิจัยด้านเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่า ในระดับหลอดทดลอง ใบพลูคาวมีฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส และต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ส่วนในระดับสัตว์ทดลอง พบว่าใบพลูคาวสามารถช่วยลดขนาดก้อนเนื้องอกของหนูทดลองได้ โดยไม่พบความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรัง จากการศึกษาทางเคมี พบว่าสารหลักของใบพลูคาวอยู่ในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ เช่น chlorogenic acid, rutin, hyperin และ quercetin ซึ่งพลูคาวนั้น ถือเป็นพระเอกของส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ “Zuyaku Essence” เลยทีเดียว แต่หากความพิเศษของ “Zuyaku Essence” ไม่ได้มีเพียงพลูคาวเท่านั้น แต่ประวัติความเป็นมาของ “Zuyaku Essence” นั้น ต้องบอกว่า ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจัย หลากหลายมุมมอง จนมีข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ

ซึ่ง ผศ.ดร อิศรพงษ์ พงษ์ศีริกุล รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ผู้ถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญและเห็นเส้นทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนมาเป็น “Zuyaku Essence” ในวันนี้ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า “Zuyaku Essence” ไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสกัดเข้มข้นจากพลูคาวเท่านั้น แต่ยังผ่านการวิจัยพัฒนา จนมาลงตัวที่ส่วน ประกอบด้วยสมุนไพรมากถึง 11 ชนิด โดยมีพลูคาวเป็นส่วนประกอบหลัก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เริ่มต้นที่ปี พ.ศ. 2554 ได้มีการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มสมุนไพรผสมพลูคาวเป็นครั้งแรก จากนั้นจึงได้พัฒนากระบวนการผลิตมาใช้เทคโนโลยีการหมักด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ทำให้สามารถย่นระยะเวลาการผลิต และเพิ่มคุณค่าให้แก่เครื่องดื่มสมุนไพรได้ และเมื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่า ซุยยากุ มีแนวโน้มที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด และจากน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มซุยยากุ ได้มีการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผงชงดื่ม และแคปซูล ส่วนในอนาคต ก็จะมีโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สารสกัดพลูคาวที่มีความเข้มข้นของสารสำคัญสูง และมีผลดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คุณปิยะฉัตร ใคร้วาณิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการศูนย์ สวทช. ภาคเหนือ ยังเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้เล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ “Zuyaku Essence” นั้นความครบถ้วนทางคุณสมบัติ ที่เหมาะสมต่อการขึ้นบัญชีนวัตรกรรมแห่งชาติ กล่าวคือ นวัตกรรมไทย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทยมีส่วนร่วม ทั้งนี้นวัตกรรมไทยต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ซึ่งซุยยากุ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสกัดเข้มข้น มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนในการขึ้นบัญชีทะเบียนนวัตกรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางด้านการประมวลความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ผ่านการวิเคราะห์วิจารณ์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีงานวิจัยมากมายหลายฉบับรองรับผลทั้งเชิงคุณค่าทางโภชนาการ สาระสำคัญ รวมไปถึงการวิจัยด้านเภสัชวิทยา ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ซุยยากุ ผ่านกระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีมาตรฐานรับรองทั้ง FDA GMP , Codex GMP และ Halal จึงไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเหตุใดจึงได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย
ในมุมมองการผลิตนั้น คุณรัฐวิชญ์ สิริอมรสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด มีความคิดเห็นว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ด้วยความมุ่งหมายที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากลให้กับผู้บริโภค จึงมีนโนบายในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านการค้นคว้าวิจัยด้วยการ บูรณาการภูมิปัญญาไทยกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแบบอินทรีย์ในท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ซุยยากุ ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี