ซัคเซสมอร์ ส่งมอบถุงยังชีพกว่า 1,800 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์สันเขื่อนแตกในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

0
697

     

     

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด นำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร รวมถึงผู้นำนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ร่วมส่งกำลังใจและบริจาคเงิน ยอดรวม 201,309 บาท พร้อมสิ่งของที่จำเป็นส่งมอบถุงยังชีพกว่า 1,800 ถุงให้แก่ผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์สันเขื่อนแตกในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว เพราะพลังแห่งการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุด…