ชุมชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปลอดพิษสุนัขบ้า ปราศจากเชื้อค้างคาว

0
596

 

     บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One health)   “ชุมชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปลอดพิษสุนัขบ้า ปราศจากเชื้อค้างคาว”  โดยมีนายดำเกิง เสือคำราม ผู้จัดการภาค เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเปิดโครงการ เพื่อให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรกลุ่มอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

*****************************

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ส่วนสื่อสารมวลชน สายงานสื่อสารมวลชน

คุณดวงนภารัตน์ ศรีสุข(จิ๋ว), คุณนงลักษณ์ ชื่นภิรมย์(กุ๊กไก่)

โทร. 02-247-0247 ต่อ 3880, 062-685-5514