ชมรมจักรยาน กคช. จับมือกับชมรมจักรยานภาคเอกชนร่วมปั่นจักรยานขอรับบริจาคเงิน ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ ได้ยอดเงินกว่าหนึ่งล้านบาท !

0
326

ชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ นักปั่นจักรยานอิสระ ชมรมจักรยานคลุกฝุ่น และชมรมทัวร์ไบก์ ร่วมปั่นจักรยานเพื่อขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ ได้ยอดเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาตามเส้นทางต่างๆ จำนวน 1,061,098.75 บาท

นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ นักปั่นจักรยานอิสระ ชมรมจักรยานคลุกฝุ่น และ ชมรมทัวร์ไบก์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “ปั่นเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” โดยใช้เวลาว่างในวันหยุดและหลังเลิกงาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น สมาชิกได้ปั่นจักรยานขอรับบริจาคเงินตามเส้นทางต่างๆ ในบริเวณรอบกรุงเทพมหานคร และชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างดี โดยสามารถรวบรวมยอดเงินบริจาคได้จำนวน 1,061,098.75 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และได้ส่งมอบให้กับพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นายสัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณนักปั่นจักรยานจิตอาสาที่เสียสละเวลาส่วนตัวมาร่วมทำกิจกรรมดีๆ ให้กับสังคม ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ที่พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้ให้การอุปการะช่วยเหลือ และในโอกาสต่อไปชมรมจักรยานการเคหะแห่งชาติ จะจัดให้มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีก หากนักปั่นจักรยานท่านใดอยากร่วมทำกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : ชมรมจักรยานการเคหะแห่งชาติ