“ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์” นายกส.นายหน้าฯ ยกระดับความรู้ให้กับสมาชิกสู้ศึกเทคโนโลยีดิสรัปชั่น

0
1197

เทคโนโลยีดิสรัปชั่นที่ถาโถมเข้าใส่อย่างไม่หยุดหย่อน ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวรับมือกับกระแสความท้าทายที่รุนแรงในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจประเภทนายหน้ารวมถึงนายหน้าประกันภัย นับเป็นความท้าทายของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยที่จะเป็นตัวกลางสู้ศึกกระแสเทคโนโลยีที่รุนแรงนี้ไปให้ได้ 

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมัยที่ 2 ที่เข้ามารับหน้าที่ระหว่างปี 2562-2564 ประกาศจูงใจผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าประกันภัยในประเทศไทย ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ด้วยการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหนีไม่พ้นการนำ Big Data และ AI (เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์) มาวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในองค์กร พร้อมจัดสมดุลธุรกิจในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่หนีกระแสเทคโนโลยีไม่พ้น นำข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานมาทำให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ พร้อมสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ตลาด และที่ขาดไม่ได้ อัพเดตความรู้และให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในช่วงยุคดิจิทัล โดยจะใช้ www.tiba.or.th เป็นตัวกลางในการกระจายการรับรู้ไปสู่สมาชิก ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้บริโภค ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วฉับไวและตลอดเวลา หวังยกระดับความรู้ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ให้ก้าวทันยุคเศรษฐกิจในช่วงเทคโนโลยีดิสรัปชั่น ซึ่งนายหน้าประกันภัยเป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในกระแสความรุนแรงของการแข่งขันในยุคนี้

นอกจากนี้ ยังใช้เว็บไซต์ในการแบ่งปันข้อมูลสถิติประกันภัย เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างสมาชิก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันภัย และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ และการรับรองตัวตนของการเป็นสมาชิกอีกด้วย“คนกลางในตลาดประกันภัยไทยที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำรายได้สูงสุดยังคงเป็นนายหน้าประกันภัย ซึ่งคิดเป็น 57% ของรายได้ทั้งหมด เทคโนโลยีจะทำให้เกิดการซื้อประกันภัยได้ตลอด 24 ชม. Data Analitic จะมีบทบาทมากขึ้น กฏระเบียบจะเข้มและมากขึ้น ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีจะถูกให้ความสำคัญมากขึ้น และการเข้ามาของ Insurtech และ Blockchain จะเข้ามาถึงวงการประกันภัยอย่างแน่นอน ดังนั้น นายหน้าประกันภัยในประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีดิสรัปชั่น” นายชนะพันธุ์ กล่าวทิ้งท้าย