“คอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพค” ทางเลือกสำหรับงานก่อสร้างบนพื้นที่สูงหรือเข้าถึงยาก ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ตอบโจทย์ลูกค้าก่อสร้างงานจิ๋ว-เล็ก เพียงฉีกถุงและเติมน้ำ

0
1154

เอสซีจี ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้างานก่อสร้างที่ต้องการใช้คอนกรีตในปริมาณน้อย และมีปัญหาด้านการขนส่งในทางแคบ หรือบนเขา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ด้วย “คอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพค หรือ CPAC Instant Concrete” ที่จะช่วยให้งานโครงสร้างมีคุณภาพ แข็งแรง ทนทานตามมาตรฐานซีแพค แค่ฉีกถุงและเติมน้ำ มีวางจำหน่ายแล้วที่โรงงานซีแพคในพื้นที่ภาคเหนือ หรือร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีป้ายสัญลักษณ์จำหน่ายคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพค

นายวิสุทธ จงเจริญกิจ Managing Director North Chain บริษัทปูนซิเมนต์ไทยลำปาง จำกัด ในธุรกิจซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “จากประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ภาคเหนือของเอสซีจี พบว่า พื้นที่จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ประสบปัญหาการขนส่งที่ยากลำบาก เช่น ทางแคบ หรือพื้นที่บนเขาที่ไม่สามารถใช้รถโม่คอนกรีตในการขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูปได้ อีกทั้ง ลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้คอนกรีตจำนวนไม่มากต่อหนึ่งครั้งการก่อสร้าง เอสซีจี โดยบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศ จึงได้พัฒนา “คอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพค” หรือ “CPAC Instant Concrete” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด เพียงแค่ฉีกถุงและเติมน้ำตามปริมาณที่ระบุ ก็สามารถนำไปใช้งานสำหรับงานโครงสร้างให้มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทานตามมาตรฐานซีแพค โดยมีวางจำหน่ายแล้วที่โรงงานซีแพคในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น จังหวัดตาก ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค์ หรือร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีป้ายสัญลักษณ์จำหน่ายคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพค”

ทั้งนี้ คอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพค มีส่วนผสมของซีเมนต์ หิน และทราย บรรจุไว้ในถุงเดียวกัน หนัก 50 กิโลกรัม/ถุง และมีกำลังอัดตั้งแต่ 210– 300 ksc. (สามารถในการรับน้ำหนัก 210 – 300 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เช่น งานฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัย และอาคารทั่วไป รวมถึงงานถนน และงานลานจอดรถ จึงใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว