ครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

0
568

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาตื ร่วมให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติกันอย่างคับคั่ง ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ซึ่งวันคล้ายวันก่อตั้งการเคหะแห่งชาติตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”