ครบรอบ 10 ปี “ประกันมิตซุยฯ มอบทุนวิจัย” เพื่อคิดค้นนวัตกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมไทย

0
179

 

คุณ โยชิฮิโตะ โนมูระ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น และกลุ่มผู้บริหารบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย จัดงานครบรอบ 10 ปี ในการสนับสนุนมอบทุนแก่นักวิจัยไทย เพื่อใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้ชื่อโครงการ “ความปลอดภัยบนท้องถนน” ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยในปีที่ผ่านมา และมีการมอบทุนวิจัยให้กับงานวิจัยอีก 4 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ณ โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ

โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับมอบทุนประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

  1. การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่และการปฏิบัติตามกฎจราจรของรถจักรยานยนต์ในบริเวณทางข้าม โดยดร. วศิน เกียรติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. การประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการความเต็มใจในการเพิ่มความเร็วและการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับรถของผู้ขับขี่รถยนต์วัยรุ่นเพื่อการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยดร. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ผลกระทบของแขวงทางหลวงที่มีต่อความถี่ของอุบัติเหตุและการเสียชีวิต: ด้วยการวิเคราะห์หลายระดับ โดยคุณธนพงษ์ จำปาหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  4. การประเมินความปลอดภัยทางถนนและการให้คะแนนด้วยวิธี iRAP Star Ratings สาหรับโรงเรียนที่มีความเสี่ยงสูงในกรุงเทพมหานคร โดยดร. เกษม ชูจารุกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับในประเทศไทย  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ในการดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อโครงงานวิจัยด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มาจนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทฯได้มอบทุนวิจัยไปแล้วกว่า 44 โครงการ เป็นเงินจำนวนมากกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งหลังจากงานมอบทุนแล้ว นักวิจัยจะเริ่มทำการวิจัยและจะนำผลงานการวิจัยมานำเสนอต่อสาธารณะชน โดยหวังว่าจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุในสังคมไทยได้อีกทางหนึ่ง