คปภ. แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินทหารตกที่แม่ฮ่องสอน มีประกันภัยคุ้มครอง  เร่งบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทน

0
1278

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตรวจการณ์ U-17 กองกำลังนเรศวร ตกบริเวณเขตใต้บ้านห้วยผึ้งตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 1 ราย นั้น

สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ ทั้งนี้ จากการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย ได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ดังนี้ ร.ท. ณฤพล พุกทอง นักบินที่ 1 ร.ท.วโรฒน์ แปรงกระโทก นักบินที่ 2 และ ร.ท.เขมราช ดวงแก้ว ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุนประกันชีวิต 200,000 บาท และมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่มเติม จำนวน 200,000 บาท ซึ่งเลขาธิการ คปภ. ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งติดตามและประสานงาน พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯด้วย

นอกจากนี้ ได้รับรายงานจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ว่าผู้เสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยหมู่ภัยสงคราม เลขที่ G20032 ดังนี้ ร.ท. ณฤพล พุกทอง ทุนประกันชีวิต 1,200,000 บาท ร.ท. วโรฒน์  แปรงกระโทก ทุนประกันชีวิต 1,200,000 บาท และ ร.ท. เขมราช ดวงแก้ว ทุนประกันชีวิต 1,200,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเรียบร้อยแล้ว

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่คาดคิด จึงฝากเตือนประชาชน ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย ทั้งการทำประกันชีวิต หรือการทำประกันวินาศภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาความเสียหายหรือความเดือดร้อนทางการเงินที่เกิดขึ้นได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th