คปภ. เร่งประกันเยียวยากรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บจากศาลาริมน้ำแม่กลองถล่ม

0
158

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(เลขาธิการคปภ.) เปิดเผยว่าจากกรณีศาลาบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองท่าเรือข้ามฟากแสงวนิช อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทรุดพังลงแม่น้ำแม่กลองไปทั้งหลังเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 20 รายโดยมีผู้บาดเจ็บที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 7 รายเหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตนได้สั่งการให้สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสายกลยุทธ์องค์กร  (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร) บูรณาการร่วมกับสำนักงานคปภ. ภาค7 (นครปฐม) และสำนักงานคปภ. จังหวัดนครปฐมซึ่งดูแลงานด้านประกันภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเร่งติดตามและรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และให้ประสานความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้มีการทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุประเภทอื่นๆ ไว้หรือไม่เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

 ความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานคปภ. จังหวัดนครปฐม ว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย มีเฉพาะรายนางสาวพรพิไล เสือเล็ก อายุ 24 ปี ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าได้ทำประกันภัยไว้จำนวน 2 กรมธรรม์ คือกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่มเลขที่ 1305046-PH เลขที่สมาชิก 9420031 ไว้กับบริษัทบางกอกสหประกันภัยจำกัด(มหาชน) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยโดยให้ความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ(อบ.2) กรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาและทุพพลภาพวงเงินเอาประกันภัย จำนวน 100,000 บาท อีกกรมธรรม์เป็นการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มทำไว้กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ชื่อกรมธรรม์ประกันภัย THE SCHEDULE กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 32122427 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดการคุ้มครองวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาการรับฟังเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไปวงเงินเอาประกันภัยจำนวน 100,000 บาทรวมวงเงินที่ผู้เสียชีวิตรายนี้จะได้รับจากการทำประกันภัยทั้ง 2 บริษัทจำนวน 200,000 บาท

แต่ผู้เสียชีวิตอีกรายคือ นางสุรีพร อุราชื่น อายุ 37 ปี จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไม่พบว่ามีการทำประกันภัยไว้แต่อย่างใด

ในส่วนของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนั้นจากการติดตามอย่างใกล้ชิดทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย เป็นคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้นำศพของนางสาวพรพิไล เสือเล็ก กลับไปบำเพ็ญกุศลที่ วัดปัจจันตาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ได้รับรายงานจาก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) และบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด(มหาชน) ว่าได้มีการติดต่อกับทายาทของผู้เสียชีวิตในรายที่มีการทำประกันภัยและจะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทโดยธรรมในวัน จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคมนี้ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อไปส่วนศพของนางสุรีพร อุราชื่น อายุ 37 ปีทางครอบครัวนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้อยแสงจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในส่วนของผู้บาดเจ็บ 7  รายที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานคปภ. จังหวัดนครปฐม ได้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยด้วยการแจ้งสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บและโรงพยาบาลได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานคปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวทั้งนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัยและเยียวยาความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ. 1186 หรือสามารถศึกษาข้อมูลด้านประกันภัยแบบเข้าใจง่ายๆได้จาก คู่มือประกันภัยฉบับประชาชนโดยสามารถดาวน์โหลดเป็นต้นฉบับออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์www.oic.or.th” เลขาธิการคปภ. กล่าวในตอนท้าย