คปภ. ยืนยัน บริษัทประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกประกันภัยโควิด-19

0
294