คปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ยอดทำบุญรวม 6.2 ล้านบาท

0
1631

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.) เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของสำนักงาน คปภ. ตลอดจนผู้บริหารจากภาคธุรกิจประกันภัย ตัวแทนของคณะนักศึกษา วปส.รุ่นต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและภริยากรุณาให้เกียรติมาร่วมงานด้วยซึ่งผลจากการร่วมแรงร่วมใจของทั้งบุคลากร สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัดต่างๆ อุตสาหกรรมประกันภัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกุศลใหญ่ครั้งนี้ทำให้มียอดเงินบริจาคทำบุญรวมทั้งสิ้น 6,206,517.66 บาท

ในโอกาสนี้ สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยประวัติของวัดพิกุลทองแล้ว ยังมีสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันภัยอย่างครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการนำระบบประกันภัยใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัยให้กับตนเองและครอบครัวอย่างครบวงจร

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้รวมพลังภาคธุรกิจประกันภัย ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 57 เครื่อง หมวกกันน็อคเด็กจำนวน 50 ใบ กระเป๋าเป้สะพาย จำนวน 80 ใบ รถจักรยาน จำนวน 20 คัน และอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ให้กับโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดพิกุลทอง ได้แก่ โรงเรียนวัดพิกุลทอง โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพิกุลทอง โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร และวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (แห่งที่2)