คนดีศรีสยาม

0
722

นายชัยณรงค์ จิรเธียรชัย รองหัวหน้าพรรคภาคีเครือข่ายไทย รางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น เมื่อ ๒ ก.ย.๒๕๖๑ ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์