ขอเชิญ SMEs จ.สมุทรสาคร ร่วมงาน “เสริมแกร่ง เงินทุน SME 4.0” Smart Factoring บัญชีเดียว

0
950

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. ขอเชิญ  SMEs จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม และใกล้เคียง ร่วมงาน “เสริมแกร่ง เงินทุน SME 4.0” Smart Factoring บัญชีเดียว และผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ จ.สมุทรสาครมางานนี้ได้เสริมสภาพคล่องแก่ธุรกิจด้วยทุนหมุนเวียน หมดปัญหาเมื่อลูกหนี้การค้าขยายเวลาเครดิต ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในการทำธุรกิจ ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  จัดในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องภูฟ้า โรงแรม เซ็นทรัล เพลส จ.สมุทรสาครฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สำรองที่นั่ง สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-811-478-80  สาขาสมุทรสงคราม โทร. 034-723-661-2 และสาขาอ้อมน้อย โทร. 02-265-3497-3501

ลงทะเบียนออนไลน์ https://coreportal.smebank.co.th/register_event.php?apply_id=79 หรือ สแกน QR Code