กิฟฟารีน ร่วมบริจาคเงินสมทบ “เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2562″

0
348

เมื่อวานนี้ น.ท นพ. จักรพงศ์ – น.ต พ.ญ. ใจทิพย์ ไพบูลย์ ในนามของกิฟฟารีน ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ “เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2562” เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ในงาน “น้ำใจ..สร้างกุศล” One Drop saves lives การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อชีวิต เพื่อสมทบทุนให้แก่ “มูลนิธิอานันทมหิดล” “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย” และช่วยเหลือ “พระภิกษุสงฆ์อาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานรับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

.