กิฟฟารีน ร่วมสมทบทุน 9 องค์กรการกุศล

0
792

แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบเงินสนับสนุน 9 องค์กรการกุศล เป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท ในงานประชุมสามัญประจำปีผู้บริหารทั่วประเทศ ปี 2562  โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิขาเทียมฯ   มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ  มูลนิธิบ้านบางแค มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ร่วมรับมอบ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้