กิฟฟารีนคว้า 3 รางวัลคุณภาพ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2562

0
1166

พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย น.ท.นพ.จักรพงศ์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด และ พญ.ใจทิพย์ ไพบูลย์ รองประธาน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด เข้ารับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 รวม 3 รางวัล ในฐานะสถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง อาหาร และยา ที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตที่ดำเนินการอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. คุณสมจิตร์ คำมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายปปฏิบัติการ บ. กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์เฮลท์แคร์ จำกัด
2. คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
3. น.ท.นพ.จักรพงศ์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บ. กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
4.พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บ. กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
5. พญ.ใจทิพย์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
6. คุณอรอนงค์ ฉัตรเฉลิมวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายอาหาร บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
7.คุณวรัญภร นพสุวรรณ ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด