การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สตช.ประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนฯ

0
1614

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับพลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. (ช่วยเหลืองาน ปป.)/รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร พร้อมคณะ เพื่อหาแนวทางการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนแบบครบวงจร ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอีกด้วย ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรบาง​    โฉลง ตำบลบาง​โฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ