การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

0
1173

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นาย​     ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” จัดโดย มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และการเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางสาวมารีญา ฤกษ์ดี คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้นำชุมชนและตัวแทนนิติบุคคลจากโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า และโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานการเคหะแห่งชาติ สาขาร่มเกล้า

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาษิต ศิริมาลัย รองประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) บรรยายหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ”

เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และเสริมสร้างคุณค่าของความรักและการแต่งงาน อีกทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ที่มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวเช่น ความขัดแย้ง ความรุนแรง การหย่าร้าง ยาเสพติด เป็นต้น