การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียการได้สิทธิเช่าพื้นที่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6 โครงการ

0
177

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติใน 6 โครงการ

เพื่อประกอบกิจการตลาด การให้บริการสโมสรและสระว่ายน้ำ รวมทั้งประกอบการค้าหรือร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรพัทลุง โฉนดเลขที่ 111982 เนื้อที่ 0-1-28.5 ไร่ และโฉนดเลขที่ 112203 เนื้อที่ 0-0-97.7 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 42,000 บาท
ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 2,900 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 3,200 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 10,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 9,600 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดตรัง ถนนตรัง-กันตังตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา
2. พื้นที่อาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ เพื่อให้บริการสโมสรและสระว่ายน้ำภายในโครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี
อัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 4,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 4,600 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 10,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 13,800 บาท3. พื้นที่ประกอบการค้าหรือร้านสะดวกซื้อภายในโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น โฉนดเลขที่ 189104เนื้อที่ 0-1-42 ไร่ (568 ตารางเมตร) บริเวณด้านข้างสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 390,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ทำสัญญาคราวเดียว(ปลอดค่าเช่า 3 เดือน) ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 25,500 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 30,000 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 50,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 90,000 บาท
ทั้งนี้ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 และโครงการเคหะชุมชนคลองจั่นในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 ตึก 16 ชั้น สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา

4. เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบกิจการฟิตเนสและประกอบการค้าในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ระยะ 1 โฉนดเลขที่ 6997 เนื้อที่ 680.1 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 7,500 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 8,200 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 10,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 24,600 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 ตำบลหนองหอยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา

5. เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบกิจการซักรีดและเพื่อประกอบการค้าในโครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 อาคารห้องเลขที่ 3/546 เนื้อที่ 64.18 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 240,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1 เดือนละ 27,000 บาท ปีที่ 2 เดือนละ 28,500 บาทและปีที่ 3 เดือนละ 30,000 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 20,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 90,000 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 ตึก 16 ชั้น สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา
6. พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (วารินชำราบ) โฉนดเลขที่ 68908เนื้อที่ 0-2-35.10 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 43,000 บาท ระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 3,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 3,300 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 10,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 9,900 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 25 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6693 และ 0 2351 6224, สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาประชานิเวศน์
โทร. 0 2591 6519, สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาคลองจั่น โทร. 0 2377 0278, สำนักงานเคหะจังหวัดตรัง โทร. 0 7529 2571, สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 โทร. 0 5332 9799 – 80 และสำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4548 5093 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th