การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรม “พม. เทิดไท้องค์ราชัน”  พร้อมให้การสนับสนุนมอบทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่กลุ่มเปราะบาง และนำจิตอาสาเข้าร่วมคาราวาน ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day เคหะชุมชนดินแดง”

0
1307

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดกิจกรรม “โครงการเทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดกิจกรรม “โครงการเทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โดยมีกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย 1) พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร 2) พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพร และถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว3) กิจกรรมมอบทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง 4) พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 5) กิจกรรมปล่อยขบวนรถคาราวานลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่ กทม. 6) โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ“Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นฟรีแก่กลุ่มเปราะบาง 7) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 8) การแสดงโขน ตอน “หนุมานจิตอาสา สร้างทางข้ามทะเล” โดยกลุ่มจิตอาสา อพม.

จากกิจกรรมดังกล่าว การเคหะแห่งชาติได้ร่วมสนับสนุนมอบทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง และนำผู้ปฏิบัติงานที่เป็นจิตอาสา 904 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่ กทม.
ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้นำผู้ปฏิบัติงานที่เป็นจิตอาสาลงพื้นที่ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day เคหะชุมชนดินแดง” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565 โดยจิตสาอาสาได้ลงพื้นที่บริเวณโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 (อาคารแฟลตที่ 33-36 )

เพื่อทำความสะอาดทั้งด้านบนตัวอาคารและบริเวณรอบอาคาร การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งของเหลือใช้ การล้างทำความสะอาดถนนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

และเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดความรักและหวงแหนชุมชนของตน รวมถึงเป็นการความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้อยู่อาศัย ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้ “ชุมชนดินแดง เข็มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน”