การเคหะแห่งชาติจัดพิธีปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43

0
1818

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 โดย นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 23 แห่ง เข้าร่วมพิธีปิดงาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ การแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬารัฐวิสาหกิจในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมแข่งขัน 23 หน่วยงาน สำหรับผลการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 6 ประเภท ปรากฎว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ประเภท ได้แก่ ทีมชาย ก. ทีมชาย ข. และทีมหญิง ก. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 ประเภท ได้แก่ ทีมหญิง ข. และหญิงเดี่ยวอาวุโส ส่วนการไฟฟ้านครหลวงคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอาวุโส ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 ในปี 2563 ต่อไป