การเคหะฯ และสโมสรโรตารีพระโขนงมอบอาหารปรุงสุก และน้ำดื่มช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้อฯหัวหมาก

0
1183

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายทวีพงษ์     วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายวิญญา สิงห์อินทร์รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์     ฤทธิณรงค์ คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ มอบอาหารปรุงสุกและน้ำดื่ม จำนวน 600 ชุด ให้กับตัวแทนผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรหัวหมาก เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

โดยมีนางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ อดีตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและอดีตนายกสโมสรโรตารีพระโขนง และ Mr. Fumihiko Okano นายกสโมสรโรตารีพระโขนง ร่วมสนับสนุนอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรหัวหมาก โครงการบ้านเอื้ออาทรหัวหมาก กรุงเทพฯ