การเคหะฯ จัดงาน “NHA Home for Sale บ้านการเคหะฯ เพื่อคนไทย”

0
1078

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล  (ที่ 4จากขวา)ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานเปิดงาน “NHA Home for Sale บ้านการเคหะฯ เพื่อคนไทย” โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค ( ที่ 3จากซ้าย) รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ( ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นางสาวสุดใจ  สมัครัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพันธมิตรจากสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ร่วมพิธีเปิดงาน ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ