กอจ.จัดงานใหญ่ งานวันแบ่งปันซะกาต กทม.

0
575

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันแบ่งปันซะกาต กทม. โดยมี นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร , นายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร, นายทวิช อารียะกิจโกศล ประธานกองทุนการศึกษาสําหรับเด็กกําพร้าและยากจน, นายอนุสรณ์ องอาจ กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร, นายอิสเรศ มะหะหมัด ผู้อํานวยการอาวุโส KTBST- Islamic และ นายบัญญัติ ทิพย์หมัด บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอิสกานดา โรงแรมรีเจ้นท์ ซอยรามคําแหง 22 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ งานวันแบ่งปันซะกาต กทม. ในช่วงเดือนรอมฏอน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และเป็นการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย

เป้าหมายที่สำคัญของการจัดงาน “วันแบ่งปันซะกาต กทม.”เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวของเด็กกำพร้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม การพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์การมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ การออกร้านของบริษัทและร้านต่าง ๆ กว่า 300 ร้าน การออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองในเขตกรุงเทพฯ การออกร้านองค์กรการกุศล มูลนิธิและสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ นิทรรศการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของ กอ.กทม.
การเสวนาวิชาการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของ กอ.กทม.
การแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมของมุสลิมในเขตกรุงเทพฯงานวันแบ่งปันซะกาต กทม. ณ ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพฯ ตรงกับวันที่ 25-26-27 พฤษภาคม 2562 (สาร์-อาทิตย์-จันทร์) เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23.00 น.