กองทรัสต์ SPRIME ประกาศจ่ายปันผล Q2/2565 อัตรา 0.1493 บาท ดัน Yield สูง 8.7% ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มในซันทาวเวอร์สส่วนค้าปลีก และการฟื้นตัวของอาคารสำนักงานให้เช่า

0
788

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) มีมติจ่ายประโยชน์ตอบแทน (Dividend) ในอัตรา 0.1493 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ส่วนที่เข้าลงทุนเพิ่มเติม และการฟื้นตัวของอาคารสำนักงานให้เช่า

SPRIME รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2565 รวมถึงส่วนที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมจำนวน 7 วันในไตรมาสนี้ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 126.09 ล้านบาท และกำไรจากการลงทุนสุทธิ 75.05 ล้านบาท จ่ายประโยชน์ตอบแทนในไตรมาสนี้ เท่ากับ 0.1493 บาท Yield เฉลี่ย 8.7% โดยในครึ่งปีแรกการต่อสัญญากับผู้เช่าที่ครบกำหนดอายุสัญญาทั้งหมดในปีนี้แล้วกว่า 81% Occupancy Rate ของพื้นที่สำนักงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 83.3% และพื้นที่ค้าปลีกสูงถึง 98%

นายอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) เปิดเผยว่า แม้ว่าอาคารซันทาวเวอร์จะได้รับผลกระทบจากโควิดอยู่บ้าง แต่จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ภาพรวมยังคงรักษาระดับกำไรไว้ได้ในอัตราที่สูง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสามารถเติบโตขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยในไตรมาส 2/2565 กองทรัสต์มีรายได้รวม 126.09 ล้านบาท และกำไรจากการลงทุนสุทธิ 75.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาส 2/2564 ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่สำนักงานซึ่งเป็นพื้นที่หลัก มีอัตราการเช่าเฉลี่ย (Occupancy Rate) 83.3% และสามารถรักษาระดับอัตราค่าเช่าเฉลี่ย (ARR) ที่ 601 บาท/ตารางเมตร/เดือน ทั้งนี้ ในไตรมาสนี้ไม่มีการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าแต่อย่างใด

“สำหรับในไตรมาส 2/2565 อาคารซันทาวเวอร์ส สามารถปล่อยเช่าพื้นที่ได้เพิ่มประมาณ 1,080 ตารางเมตร โดยเป็นการปล่อยเช่าระยะยาวให้กับผู้เช่ารายใหม่ และบางส่วนเป็นการปล่อยเช่าระยะสั้น 3-6 เดือนให้กับผู้เช่าในอาคารบางรายที่ต้องการใช้พื้นที่เพิ่มชั่วคราวระหว่างทำการปรับปรุงพื้นที่เช่าหลัก รวมถึง Worko ซึ่งเป็นส่วน Co-working Space / Service Office ที่ตอบรับความต้องการลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยยังคงได้รับความสนใจจากผู้เช่าเป็นอย่างดี ทั้งนี้ อาคารซันทาวเวอร์สยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในในอันดับต้นๆ ในการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานโซนศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนเหนือของกรุงเทพฯ เนื่องจากมีจุดเด่นที่ดีในด้านทำเล และราคาค่าเช่าที่คุ้มค้า สะท้อนการเป็น Hybrid workplace ในยุค New normal จากปัจจัยข้างต้น จึงมั่นใจได้ว่าอาคารซันทาวเวอร์สจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

นอกจากนั้น กองทรัสต์ SPRIME ยังมีความก้าวหน้าที่สำคัญ โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 213 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินทั้งจำนวน ซึ่งการเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ SPRIME ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ทั้งนี้ อาคารซันทาวเวอร์สส่วนพื้นที่ค้าปลีก ที่ SPRIME เข้าลงทุนเพิ่มเติมนั้น ปัจจุบันมีอัตราการเช่าสูงถึง 98% จึงมั่นใจได้ว่า SPRIME เข้าลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพและจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่กองทรัสต์ SPRIME ต่อไป

โดยภาพรวมไตรมาส 2/2565 กองทรัสต์ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 126.09 ล้านบาท และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 75.05 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลประกอบการในส่วนของพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกส่วนที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมจำนวน 7 วันในไตรมาสนี้ และจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานหลังโควิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติจ่ายประโยชน์ตอบแทน (Dividend) ที่อัตรา 0.1493 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (Yield) จาก Market Price สูงถึง 8.7% และอัตราที่จ่ายสูงกว่าไตรมาส 2/2564 กว่า 14%

สรุปการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรารวม 0.1493 บาทต่อหน่วยนั้นมีกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 (Book Closing Date) และเตรียมจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 5 กันยายน 2565” นายอรรชวิชย์ฯ กล่าว