กสิกรไทย สนับสนุนทางการเงินพัฒนาทาวน์โฮมใหม่ย่านถนนพัฒนาการ

0
1644

นายณพวิทย์ โทเทอดวิไล (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นายวิโรจน์ เจริญตรา (ที่ 2 จากซ้าย) นายบุญเลิศ รตินธร (ที่ 3 จากซ้าย) นายมนตรี กิจรุ่งเรืองกูล (ซ้าย) กรรมการบริหาร และนางสาวสุทธิสินี อยู่สวัสดิ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 380 ล้านบาท ให้แก่บริษัท รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อใช้ดำเนินการพัฒนาโครงการ EIGEN (ไอเจ้นท์) พรีเมียม ทาวน์โฮมใหม่ ในย่านถนนพัฒนาการ ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้