กสิกรไทย จัดสัมมนา “รับมืออย่างไรในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน”

0
1133

     

     

     

     

ธนาคารกสิกรไทย จัดงานสัมมนา “รับมืออย่างไรในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน” โดยในช่วงแรก คุณวิภาวี ภูติสานนท์ ผู้บริหารงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารกสิกร กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและค่าเงินครึ่งหลังของปี 2561” โดย คุณวรันธร ภู่ทอง ผู้ชำนาญการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และ คุณสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้ชำนาญการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย ปิดท้ายด้วย การเสวนาในหัวข้อ “รับมืออย่างไรในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน” โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย คุณกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย และ คุณวิภาวี ภูติสานนท์ ผู้บริหารงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารกสิกร โดยทั้งหมดให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกทั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ในภาวะเกี่ยวกับ “สงครามทางเศรษฐกิจ” ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจการส่งออกของไทย ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยผู้เข้าฟังสัมมนาเป็นจำนวนมาก