กสิกรไทยเดินหน้าปั้นสตาร์ทอัพไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จับมือ The Stanford Thailand Research Consortium ร่วมผนึกกำลังสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าของประเทศ ส่งต่อเคล็ดลับ ปีที่ 3

0
674

กสิกรไทยมุ่งมั่นปั้นสตาร์ทอัพไทยฝันให้ไกลไปให้ถึงความสำเร็จทางธุรกิจได้จริง จับมือ The Stanford Thailand Research Consortium ปีที่ 3 ในการร่วมสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในด้านต่างๆ เพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าของประเทศ รวมถึงด้าน Technology and Innovative Entrepreneurship เเละเดินหน้าโครงการ  KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 ถ่ายทอดสูตรความสำเร็จของสตาร์ทอัพระดับโลก เรียนลัด 9 สัปดาห์ ฟรี รับประกาศนียบัตรเป็นใบเบิกทางต่อยอดกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และสิทธินำเสนอเพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ 3 รางวัล รวมมูลค่า 8 แสนบาท เปิดรับสมัครผู้เรียนเน้นเทคสตาร์ทอัพในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน สุขภาพ ท่องเที่ยว การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำเจตนารมณ์ของธนาคารในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศ

 

    นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากฐานรากและครอบคลุมความต้องการของภาคธุรกิจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศ จึงได้สนับสนุนวงการสตาร์ทอัพไทยอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริมด้านเงินทุนซึ่งดำเนินการผ่าน Beacon Venture Capital และการส่งเสริมด้านองค์ความรู้และเครื่องมือต่อยอดธุรกิจด้วยการจัดตั้งโครงการ KATALYST ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Startup Community อย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเสวนาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing Session) การนำสตาร์ทอัพมาร่วมโครงการต่อยอดทางธุรกิจกับธนาคาร  (Business Collaboration) รวมทั้งการให้คำปรึกษา และแนะนำโซลูชันของทางธนาคารให้แก่สตาร์ทอัพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ธนาคารส่งมอบให้แก่สตาร์ทอัพ โดยความร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ Charles (Chuck) Eesley มาช่วยสร้างหลักสูตรการอบรม อันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้าน Technology and Innovative Entrepreneurship และนำองค์ความรู้และเคล็ดลับความสำเร็จทางธุรกิจในระดับโลกมาถ่ายทอดให้สตาร์ทอัพไทยเพื่อสร้างพื้นฐานในการทำธุรกิจและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเปิดอบรมมาแล้ว 2 ปี ภายใต้การสนับสนุนของ The Stanford Thailand Research Consortium โดย KBank เป็นหนึ่งในสมาชิก 

    นางสาวขัตติยา กล่าวว่า สำหรับปีที่ 3 ธนาคารได้จัด KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 ภายใต้แนวคิด Jumpstart your idea through entrepreneurial mindsetหลักสูตรที่จะทำให้ไอเดียธุรกิจพุ่งทะยานสู่สตาร์ทอัพที่ยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้อย่างเข้มข้น 9 สัปดาห์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคมนี้ และเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยตรง และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะมีโอกาสได้เรียนกับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และในปีนี้ธนาคารได้จับมือกับพันธมิตรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจาก Mentor ชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากกสิกร บิซิเนสเทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ผู้บริหารจาก Beacon VC และบุคลากรจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพื่อให้สตาร์ทอัพไทยได้ดึงศักยภาพของตัวเองและทีมออกมาได้อย่างเต็มที่ 

    หลักสูตร KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 จะให้ความรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอย่างอัพครบวงจรตั้งแต่พื้นฐานเริ่มที่ไอเดียธุรกิจ การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน การสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการ การตลาด การบริหารเงิน วางแผนธุรกิจ และทักษะการนำเสนอ  นอกจากนี้ ในสัปดาห์สุดท้ายของการอบรม ทีมสตาร์ทอัพที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลจากโครงการทั้งเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 800,000 บาท พร้อมโอกาสการร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในด้านธุรกิจรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรจาก KATALYST by KBank และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเป็นใบเบิกทางและโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย 

    นางสาวขัตติยา กล่าวตอนท้ายว่า KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ธนาคารภูมิใจ ที่ได้มีส่วนในการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยให้สามารถนำความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจและสามารถต่อยอดให้ประสบความสำเร็จได้จริง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงเทคนิคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ดีไซน์ และธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถผ่านหลักสูตรไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 2 ปีที่ผ่านมามีสตาร์ทอัพไทยเรียนจบหลักสูตรทั้งสิ้น 52 ทีม และมีหลายทีมที่นำองค์ความรู้ที่ได้ในโครงการไปต่อยอดกับธุรกิจจนประสบความสำเร็จ สำหรับปีนี้ ธนาคารจะมุ่งเน้นส่งเสริมเทคสตาร์ทอัพที่ให้บริการเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ (B2B) ในอุตสาหกรรมการเงิน (FinTech) สุขภาพ (HealthTech) การท่องเที่ยว (TravelTech) การศึกษา (EdTech) และสิ่งแวดล้อม (GreenTech) เพื่อเตรียมความพร้อมตอบสนองการเติบโตของภาคธุรกิจเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ และสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ KATALYST ที่  https://katalyst.kasikornbank.com/th/Pages/startup_launchpad2022.html หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการทางเฟซบุ๊กที่ https://www.facebook.com/KATALYSTbyKBank

KBank continues in promoting Thai startups to advance the Thai economy, teaming with The Stanford Thailand Research Consortium to support research at Stanford University  for a third year to provide startups a worldclass recipe for success’ 

    KASIKORNBANK (KBank) is determined to promote Thai startups to realize their dreams and successfully reach their business goals. In its collaborative effort with The Stanford Thailand Research Consortium which is entering its third year to collaboratively support research at Stanford University on topics that have the potential to contribute to Thailand’s future success and prosperity which included the Technology and Innovative Entrepreneurship. The Bank has unveiled the KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 program to equip participants with a recipe for successfor worldclass startups during a nineweek intensive course, available free of charge. After completing the course, participants will be awarded a diploma, allowing them to further forge alliances with partners both in Thailand and other countries. They are also invited to pitch their ideas in a competition in order to win prize money plus solutions for accelerating their business growththree prizes with a combined value of 800,000 Baht are up for grabs. Interested persons are invited to apply for the program, which focuses on startups in FinTech, HealthTech, TravelTech, EdTech and GreenTech. This program reinforces KBanks intention to develop Thai startups in order to advance the Thai economy while fostering sustainability in the society and the nation, alike   

Ms. Kattiya Indaravijaya, KBank Chief Executive Officer, said, KBank is always determined to develop Thai startups that will last with strong growth and a solid foundation to comprehensively meet the business sectors needs. Our efforts aim to advance the Thai economy and foster sustainability for the society and the nation. KBank has provided support to Thai startup companies across all dimensions, including funding support via Beacon Venture Capital and provision of knowledge and effective tools to enable their business growth. To this end, the KATALYST program was initiated to arrange activities promoting the startup community on a continual basis, especially through knowledgesharing sessions, business collaboration, advisory service and solutions to enhance startup capability and efficiency

The KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 program is one of the activities that KBank has offered to startups in collaboration with Stanford University researchers, Professor Charles (Chuck) Eesley  to help design the program as part of the research initiative under the topic of Technology and Innovative Entrepreneurship, and also transfer its knowhow for growing a successful business at an international level to startups in Thailand so that they can build their own business infrastructure and apply such knowledge in a concrete manner. The programnow entering its third year sponsored by KBank.

    Ms. Kattiya added, For its third year, the KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 program will be organized under the Jumpstart your ideas through entrepreneurial mindset concept, with the aim of steering startups and their business ideas towards sustainability via a nineweek intensive course. Applications are open from now until July 31, 2022, and the program will run from August 23 to October 24, 2022. Participants will receive knowledge directly from Stanford University. Additionally, they will have an opportunity to learn with lecturers from Stanford University. This year, KBank has joined with various partners in allowing program participants to seek advice from mentors in a diverse range of industries at home and abroad, such as the Digital Economy Promotion Agency (DEPA) and Microsoft Thailand Co., Ltd., as well as specialists from KASIKORN BusinessTechnology Group (KBTG), executives from Beacon VC and personnel from Stanford Universitys networks. This aims to help Thai startups and their teams unleash their full potential.         

The KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 program will offer comprehensive knowledge that helps improve the potential of startups, ranging from ways to come up with great business ideas, to customer needs analysis, development of competitive potential, branding, product development, traits of successful entrepreneurs, marketing, financial management, business planning, and presentation skills. Moreover, during the final week of the program, any startup teams with outstanding performance will be selected to present their work to a panel of judges. The winning teams will receive prize money plus solutions for growing their business three prizes are up for grabs with a combined value of 800,000 Bahtas well as an opportunity for business collaboration with KBank, including product development to meet consumer needs in the digital age. The participants who meet all of the program criteria will receive a certificate from KATALYST by KBank and Stanford online. This also provides a great opportunity for business network expansion with several leading domestic and international companies.

    Ms. Kattiya said in closing that KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 is a program that KBank is proud of, which supports Thai startups in applying their knowledge and skills to operate and expand their business to achieve success. The participants will learn and practice all of the steps with handson support from specialized mentors in sharing knowledge and tactics including technology, design and business, so as to enhance their potential and ensure that the participating entrepreneurs can make use of the course effectively. In the past two years, 52 teams of Thai startups have completed the course, and many of them have been able to practically apply the knowledge they gained in accelerating their business growth and success. This year, KBank mainly aims to support tech startups in FinTech, HealthTech, TravelTech, EdTech and GreenTech, in preparation for the comprehensive growth of these business sectors in the future.

Interested persons can view course details and participant qualifications, and apply for the program, at KATALYSTs website https://katalyst.kasikornbank.com/th/Pages/startup_launchpad
2022.html
, or find further updates at the Facebook page https://www.facebook.com/KATALYSTby
KBank