กสิกรไทยสานต่อ KBankPrivate Banking Academy: Next Generation รุ่นที่ 4

0
505

 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ และ นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดหลักสูตร KBank Private Banking Academy: Next Generation 2018รุ่นที่4จำนวน 78 คนสำหรับทายาทกลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง  (High Net WorthIndividuals) ของธนาคารได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจการเงินเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) การบริหารความเสี่ยงนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกและการสร้าง Mindset ต่อการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ (Transforming) เพื่อให้สามารถสานต่อกิจการครอบครัวหรือริเริ่มธุรกิจของตัวเองได้อย่างยั่งยืน ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้