กสิกรไทยสนับสนุนสร้างอาคาร VISTEC

0
565

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารเรียนรวมของสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC)โดยมี นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งธนาคารกสิกรไทยร่วมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารพร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้