กสิกรไทยมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยสปป.ลาว

0
354

นายพัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญ (ที่ 2จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคที่ได้รับจากประชาชนผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว”และเงินสมทบจากธนาคาร จำนวน 546,000,000 กีบให้แก่นายแสง สุขะทิวง(กลาง) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณ สถานทูตลาว ประจำประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้​​