กลุ่ม KTIS มั่นใจปี 65 ผลการดำเนินงานดีกว่าปี 64   

0
751

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมชาย สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ร่วมให้ข้อมูลในงาน Opportunity Day  สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ของปี 2565 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) โดยชี้แจงว่า ตัวเลขผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สะท้อนภาพความเป็นจริงของธุรกิจในปี 2565 นี้ เนื่องจากเพิ่งเปิดหีบอ้อย ผลผลิตต่างๆ ทั้งน้ำตาลและผลพลอยได้จากการหีบอ้อย ยังอยู่ในกระบวนการผลิต ไม่ได้ออกสู่ตลาด ในขณะที่รับรู้ต้นทุนค่าอ้อยไปแล้ว พร้อมให้ความมั่นใจว่า ด้วยผลผลิตอ้อยและน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นกว่า 20% จากปีก่อน ประกอบกับราคาที่สูงขึ้นของสินค้าในทุกสายธุรกิจ จะทำให้ผลการดำเนินงานทั้งปี 2565 ดีกว่าปี 2564 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ กลุ่ม KTIS ได้แสดงตัวอย่างสินค้าต่างๆ ทั้งน้ำตาล แอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในงานนี้ด้วย