กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเอ็มเอไอ นำร่องจัดงาน “Journey to IPO” ประเดิมขอนแก่นที่แรก

0
432

Journey to IPO agenda

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ผสานกำลังพัฒนาตลาดทุนไทย ประเดิมด้วยงาน “Journey to IPO” ดึงผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงตลาดทุนมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และให้ความรู้แก่บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะเบียน ตลอดจนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสนใจเข้าจดทะเบียน โดยนำร่องที่ จ.ขอนแก่น  ในวันที่ 23 มีนาคม นี้

Phatra_Anuwut

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่ากลุ่มธุรกิจฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้สนับสนุนการทำงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในการผลักดันให้ธุรกิจใหม่ๆ (new engine) เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียน เพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุนไทย

“ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนมากจะใช้เงินทุนของตนเองหรือเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในการเริ่มต้นธุรกิจ แต่เมื่อธุรกิจดำเนินต่อไปและเริ่มมีการขยายตัว การใช้เงินทุนจากแหล่งดังกล่าวอาจมีข้อจำกัด เช่น จำนวนเงิน ระยะเวลาในการกู้ยืมที่สั้นลง หรือเงื่อนไขในการกู้ยืมที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการหลายคนจึงให้ความสนใจในการระดมทุนผ่านตลาดทุนมากขึ้น ซึ่งช่องทางหนึ่งที่หลายคนรู้จักกันดีคือการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO (Initial Public Offering) โดยนอกจาก IPO จะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเงินทุนจากการกู้ยืมเพียงแหล่งเดียวแล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสมดุลให้กับโครงสร้างเงินทุนของกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ การช่วยปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจครอบครัวไปสู่ธุรกิจที่ได้รับการบริหารอย่างมืออาชีพ และมีความเป็นสถาบันง่ายต่อการส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยแน่นอนว่า เมื่อกิจการเติบโตได้เต็มศักยภาพก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีขีดความสามารถสูงขึ้น”  นายอนุวัฒน์ กล่าว

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนของประเทศไทยและมีประสบการณ์ยาวนานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกิจการที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตระหนักเป็นอย่างดีถึงประโยชน์ของการระดมทุนในตลาดทุนต่อกิจการ และตั้งใจสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว จนสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)  จัดโครงการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนผู้ประกอบการที่มีความสนใจและมีศักยภาพในการนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “Journey to IPO”  เพื่อให้ความรู้ในทุกมิติเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพธุรกิจด้วยตลาดทุน  พร้อมเจาะลึกขั้นตอนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อุปสรรคและแนวทางเตรียมความพร้อม นอกจากนั้น ในโอกาสเดียวกัน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรยังได้จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอื่นๆ อาทิ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561และเคล็ดลับการบริหารภาษีเพื่อสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยนำร่องที่ จ.ขอนแก่น เป็นที่แรก

งานเสวนา “Journey to IPO” จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม AVANI KhonKaen Hotel & Convention Centre จ. ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงตลาดทุน นักเศรษฐศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ ตลอดจนบริษัทที่ประสบความสำเร็จจากการทำ IPO มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมอง  อาทิ นายอำนวย จรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ดู เดย์ดรีม จำกัด (มหาชน) ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  และนางกุลนันท์ ซานไทโว กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยในอนาคตมีแผนจะขยายผลการจัดกิจกรรมในพื้นที่อื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ นักธุรกิจและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ เว็บไซต์ goo.gl/dbVEmG (ควรเปิดจาก browser Google Chrome)  และอีเมล์ itti@set.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-009-9768