กรุงไทย ให้บริการ e-Donation“กรุงไทยเติมบุญ” ออกใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที

0
1411

หลังจากที่ธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จจากการนำร่องออกใบอนุโทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์เป็นธนาคารแรก ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ปลายปีที่ผ่านมาวันนี้ธนาคารกรุงไทยต่อยอดความสำเร็จกับการให้บริการ e-Donationอย่างเป็นทางการแล้ว ภายใต้ชื่อ “กรุงไทย เติมบุญ” เป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวที่สามารถออกใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้ทันที ไม่เสียค่าธรรมเนียม ช่วยลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารพร้อมส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากรเพื่อประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีซึ่งในขณะนี้มีหน่วยงานรับบริจาคที่ใช้บริการมากที่สุดถึงกว่า4,200 แห่งทั่วประเทศกับวัด โรงพยาบาลมูลนิธิสถานศึกษา มัสยิด และองค์กรสาธารณกุศลโดยตั้งเป้าไว้ 10,000 แห่ง ภายในสิ้นปีนี้

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารได้ให้การสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐที่ต้องการวางโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและขับเคลื่อนสังคมไทยทุกภาคส่วนสู่สังคมไร้เงินสดโดยธนาคารได้ให้บริการe-Donation“กรุงไทย เติมบุญ”เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าและประชาชนในการบริจาคเงินผ่าน Mobile Applicationจากทุกธนาคารพร้อมส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากร สำหรับการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

“ด้วยยุทธศาสตร์ Future Banking ของธนาคารที่นำนวัตกรรมทางการเงินมาตอบโจทย์เพื่อสะดวกสบายของลูกค้าและประชาชน โดยธนาคารเปิดให้บริการ e-Donation “กรุงไทย เติมบุญ” จำนวนมากที่สุดถึงกว่า 4,200 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีวัดและศาสนสถานจำนวน 4,000 กว่าแห่ง โรงพยาบาลจำนวน 20 กว่าแห่ง มูลนิธิจำนวน 40กว่าแห่ง และสถานศึกษาจำนวน 130 แห่ง โดยตั้งเป้าหมายทั้งหมดไว้ 10,000 แห่งภายในสิ้นปีนี้สำหรับผู้ที่บริจาคเงินผ่าน KTB netbank จะได้รับใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลทันที ลดปัญหาการจัดเก็บและการสูญหายของเอกสาร”

นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่าการบริจาคผ่าน KTB netbank ทำได้สะดวก ง่าย ทันใจเพียง 3 ขั้นตอน คือ1.สแกน QR Code “กรุงไทย เติมบุญ”2.กรอกที่อยู่อีเมลเพื่อให้ระบบจัดส่งใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์3.ระบุจำนวนเงินและยืนยันการทำรายการ ก็สามารถบริจาคเงินได้สะดวกและปลอดภัย ไม่เสียค่าธรรมเนียม และรับใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้ทันที

ด้านหน่วยงานรับบริจาคที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตุง กรุงไทย”สามารถรับเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงานได้โดยตรง และตรวจสอบสรุปยอดบริจาคแบบ Real Time ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดและค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ด้วย