กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติ จาก Global Good Governance Awards 2021

0
1250

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 3 รางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ จาก Global Good Governance Awards 2021 ในสาขา 1. 3G Customer Care Award 2021 2. 3G Championship Award in CSR 2021 for Go Green และ 3. 3G Diversity Award 2021 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จในการยึดมั่นให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยมีนโยบายการมีลูกค้าเป็นมาเป็นที่หนึ่ง พร้อมทั้งด้านการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนตลอดมา และการส่งเสริมด้านความหลากหลายทางเพศ ซึ่งสอดคล้องเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

รางวัล Global Good Governance Awards เป็นรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคล รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน ที่กำหนดให้การกำกับดูแล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์หลักขององค์กร นอกจากนั้นรางวัลดังกล่าวยังเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงการตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสังคมอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ