กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงาน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 8

0
1493

Money Expo Hat Yai

คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบูธ โดยมี คุณคมกฤช ศรีสวัสดิ์ ประธานบริหารงานขายฝ่ายตัวแทน ส่วนภูมิภาค และ คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส แผนกสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร ให้การตอนรับ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ฮอลล์ โดยงานจัดระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านสุขภาพ ความคุ้มครอง การวางแผนทางการเงิน และการลงทุน แคมเปญต่างๆ อีกมากมาย เพื่อให้คนไทยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา