กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต คว้ารางวัลระดับนานาชาติACES Awards 2018

0
1152

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(คนที่ 6 จากซ้าย) และ คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส งานสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร (คนที่ 6 จากขวา) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสที่บริษัทฯ คว้ารางวัลระดับนานาชาติ“The AsiaCorporate Excellence & Sustainability Awards 2018” (ACES) สาขาTop CSR Advocates in Asiaซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านความรับผิดชอบขององค์กรและสังคม อีกทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนตลอดมา และเพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา ผ่านหลายหลายโครงการ อาทิ โครงการปกกรมธรรม์ผ้าทอมือ คาราวานตรวจสุขภาพทั่วไทย โครงการ Green4Good โครงการ Insure Your Success โครงการSteplife ฯลฯ