กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตเปิดตัว “เฮล์ทตี้คิด”เจาะกลุ่มครอบครัวหมดห่วงเรื่องสุขภาพและสร้างความมั่นคงในอนาคต

0
1221

กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันสุขภาพเด็กรูปแบบใหม่ “เฮล์ทตี้ คิด” รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 11ปีตอบโจทย์กลุ่มพ่อแม่ เพื่อช่วยคลายกังวล แบ่งเบาภาระ และหมดห่วงเรื่องสุขภาพของลูกน้อย ด้วยแผนประกันสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของครอบครัว

มร.อังเดร ซานิค กรรมการผู้จัดการธุรกิจประกันสุขภาพ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากการที่กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตประสบความสำเร็จในการนำเสนอแบบประกันสุขภาพและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้าที่เห็นความสำคัญของแผนประกันสุขภาพในปีนี้บริษัทฯจึงได้ส่งแบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป “เฮล์ทตี้คิด”เจาะกลุ่มครอบครัวเพื่อตอบสนองความต้องของลูกค้าในการมอบความคุ้มครองสุขภาพแก่บุตรหลานและสื่อถึงการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกรักซึ่งเป็นผลมาจากการทำวิจัยของเรา พบว่าลูกค้ากลุ่มนี้ ยังมีความต้องการสูงในการมีความคุ้มครองและประกันสุขภาพเด็ก และยังคงมองหาแผนประกันที่มีราคาเหมาะสมกับผลประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงการได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเมื่อบุตรหลานเจ็บป่วย  คุณอังเดรกล่าวเพิ่มเติม“แบบประกันสุขภาพเด็ก เฮล์ทตี้ คิด ถูกออกแบบมา เพื่อมอบประโยชน์ที่ครอบคลุม และแตกต่างจากประกันสุขภาพเด็กทั่วไป ทั้งด้านผลประโยชน์ และความคุ้มครอง” อาทิ

  • มอบเงินออมให้ลูกหลานด้วยเงินคืนประจำปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป เพื่อใช้ยามเจ็บป่วย หรือเพื่อเก็บไว้เป็นเงินออมในอนาคต โดยชำระเบี้ย 25 ปี และให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 90 ปี
  • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในต่อเนื่องถึง 150 วัน
  • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
  • คลายกังวลโดยบริษัทฯมอบค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลสูงสุดถึง 20 ครั้งต่อปี
  • รับเพิ่ม70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
  • รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการผ่าตัดหรือหัตถการรวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค

สำหรับลูกค้าที่สนใจแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป “เฮล์ทตี้คิด”สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้วววันนี้ผ่านตัวแทนของกรุงไทย-แอกซ่าหรือสำนักงานตัวแทนของบริษัทฯหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร. 1159 หรือwww.krungthai-axa.co.th