กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตคว้ารางวัลระดับนานาชาติ Life Insurance Company of the Year 2018

0
511

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย นายภัทรพล พรินทร์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายการลงทุน บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ AssetServicing, InstitutionalInvestor and Insurance Awards 2018 สาขา “บริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยม แห่งประเทศไทย (Life InsuranceCompany of the Year 2018, Thailand)” จาก The AssetPublishing and Research Ltd. ณ โรงแรมโฟว์ซีซั่น ฮ่องกง  เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัลดังกล่าวถืออีกหนึ่งภาคภูมิใจของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ตอกย้ำการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยรางวัลนี้พิจารณาจากบริษัทประกันชีวิตที่มีความคิดริเริ่มและมีวิวัฒนาการในการสร้างแบบแผนการลงทุนที่ดี รวมถึงการดำเนินงานทางการลงทุนที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นในแม้ในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจระดับโลก