กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตร่วมใจบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ

0
2021

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตร่วมใจบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 19 นำโดยนำโดยคุณอังเดรซานิค กรรมการผู้จัดการธุรกิจประกันสุขภาพ พร้อมด้วยตัวแทนและพนักงานจิตอาสาบริษัทฯกว่า 60 ท่านเข้าร่วมบริจาคโลหิตณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถ.อังรีดูนังต์