กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตและมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ลงนามข้อตกลงร่วมกัน ในโครงการ “Green4Good”

0
1503

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต และ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโครงการ“Green4Good” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าบริหาร กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต พร้อมด้วย คุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมเซ็นสัญญาร่วมกัน ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

โดยโครงการGreen4Good จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานการออมอย่างถูกต้องอีกทั้งสร้างความตระหนักรู้ในการให้ความสำคัญกับสุขภาพผ่าน“การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์”จากวัสดุรีไซเคิลแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศและการเซ็นสัญญาดังกล่าวถือเป็นความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกันระยะยาวเพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนของไทยรวมทั้งสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา