กรุงไทย ร่วมปลุกรักษ์เกาะเต่า มุ่งมั่นฟื้นฟูระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

0
275

​ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ UNDP มูลนิธิรักษ์ไทย และเทศบาลตำบลเกาะเต่า ร่วมกิจกรรม “ปลุกรักษ์เกาะเต่า ขยะปันบุญ” จัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยรวมพลังชาวบ้าน เด็กนักเรียน กลุ่มครูดำน้ำ และอาสาสมัครชุมชน

ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะเต่า ร่วมเก็บขยะบริเวณหาดทรายรี และขยะทะเลบริเวณรอบชายหาด จำนวน 6 ตัน เพื่อนำไปคัดแยกและจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยนำเงินที่ได้ไปมอบให้โรงเรียนบ้านเกาะเต่า เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

กิจกรรม “ปลุกรักษ์เกาะเต่า ขยะปันบุญ” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสนับสนุนการจัดการ จัดเก็บ และคัดแยกขยะ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกให้เห็นถึงคุณค่า สร้างความตระหนักรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูระบบนิเวศน์ รวมถึงแก้ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”