กรุงไทย ผนึก บสย. หนุนSMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐ ผ่าน 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก

0
339

ธนาคารกรุงไทยร่วมมือบสย. ต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทย ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย ในวงเงินค้ำประกันรวม 1 หมื่นล้านบาท ผ่าน 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ทั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในโครงการ EEC และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-Curve รวมทั้งการเปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัส โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน 3 ปีแรก นอกจากนี้ยังสนับสนุน SMEsบัญชีเดียว รวมทั้ง SMEsขนาดเล็กอีกด้วย

 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย และ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าวในโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEsที่มีศักยภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEsที่หลักประกันไม่เพียงพอ หรือขาดหลักประกัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน 3 ปีแรก

นายผยง ศรีวณิช เปิดเผยรายละเอียดว่า ธนาคารกรุงไทยได้ออก 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับโครงการดังกล่าว วงเงินค้ำประกันรวมเป็น 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้แก่ สินเชื่อ Krungthai sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อสนับสนุนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC และจะขยายไปยังร้านค้าที่ติดแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพกรณีไม่มีหลักประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนวงเงินในการขยายธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการ SME เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่นโรงแรม ทัวร์ ร้านอาหารร้านขายสินค้า OTOP ทั้งในเมืองท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องทั้งหมด อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% ต่อปี

สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0สำหรับผู้ประกอบการหรือคู่ค้าที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECในจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรากรณีไม่มีหลักประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEsในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-Curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น และสุดท้ายคือ สินเชื่อ Krungthai Mini Busสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร เพื่อเปลี่ยนเป็นรถมินิบัส ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 20 ล้านบาท

นอกจาก 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEsประชารัฐและนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทยแล้ว ธนาคารกรุงไทยยังสนับสนุน SMEsทำบัญชีเดียว ซึ่งภาครัฐจะนำมาใช้ในต้นปีหน้า โดยจัดอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีเดียวให้กับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ส่วนลูกค้า SMEsขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ธนาคารก็สนับสนุนเช่นกัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี