กรุงไทยให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกู้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

0
1221

ธนาคารกรุงไทยปรับเงื่อนไขสินเชื่อ KrungthaisSMEร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยกรณีกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียนธนาคารให้เงินหมุนเวียน3 เท่า ของยอดขายต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และในปีแรกหากผ่อนชำระเป็นปกติลดดอกเบี้ยลงอีก 1% ต่อปี วงเงินโครงการรวม 2,000 ล้านบาท

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกรุงไทยได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านธงฟ้าทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดอีกทั้งได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)สนับสนุนสินเชื่อครบวงจรทั้งวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลาวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินหนังสือค้ำประกันสูงสุดรายละ20ล้านบาทวงเงินโครงการรวม 2,000 ล้านบาทเพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ธนาคารกรุงไทยได้ปรับเงื่อนไขการให้สินเชื่อ โดยวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลาที่กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาทบสย.จะค้ำประกันเต็มวงเงินแทนการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันพร้อมให้วงเงินหมุนเวียน เท่าของยอดขายต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR ปัจจุบันอยู่ที่7.120% ต่อปี นอกจากนี้ หากผ่อนชำระหนี้เดือนที่ 112 เป็นปกติโดยไม่มีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือผ่อนชำระหนี้ล่าช้า ธนาคารจะปรับลดดอกเบี้ยลงอีก1% ต่อปีตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป

สำหรับคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ เพียงเป็นผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(EDC)ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้ว 2 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center021111111หรือการค้ำประกันของบสย.ได้ที่ Call Center บสย.028909999