กรุงไทยสนับสนุนงาน CMKL Tech Summit 2018

0
936
ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (ขวาสุด) นำเสนอเรื่อง Machine Learning & AI ของธนาคาร ในงาน “CMKL Tech Summit 2018” จัดโดย มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรในยุค Digital Transformation ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เป็นประธานเปิดงาน ที่อาคารไซเบอร์เวิลด์