กรุงไทยสนับสนุนการประกวด Miss Universe 2018

0
249
นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร มอบดอกไม้และตุ๊กตาน้องวายุ แสดงความยินดีกับ Catriona Gray Miss Universe 2018 ซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็น Exclusive Banking Sponsor เพียงรายเดียวในการประกวด Miss Universe 2018 ที่ประเทศไทย  ที่โรงแรมดุสิตธานี