กรุงไทยลดดอกเบี้ยช่วยลูกค้า SME น้ำท่วม

0
1303

ธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า SME ที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ โดยลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% ต่อปี สำหรับวงเงินสินเชื่อเดิม และให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม เพื่อฟื้นฟูกิจการ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลางธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ได้สร้างความเสียหายต่อชุมชนที่อยู่อาศัยและการดำเนินการธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ธนาคารเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนในครั้งนี้ จึงออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ปัจจุบันเป็นลูกค้าสินเชื่อ SME ของธนาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัย และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระ เพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ประสบภัย ทั้งในส่วนของวงเงินสินเชื่อเดิม และวงเงินสินเชื่อใหม่

ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือ โดยลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% ของแต่ละวงเงิน สำหรับวงเงินสินเชื่อเดิม นอกจากนี้ยังสนับสนุนวงเงินสินเชื่อส่วนเพิ่ม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ในวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%  ทั้งนี้ ต้องยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

นายปฏิเวช สันตะวานนท์กล่าวต่อไปว่า ธนาคารขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียวตามนโยบายของภาครัฐโดยธนาคารเตรียมสินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก ที่ 5% ต่อปี ไว้ให้แก่นิติบุคคลที่จัดทำบัญชี ชุดเดียว สำหรับลูกค้าที่ไม่มีหลักประกัน สามารถใช้ บสย ร่วมด้วยได้โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือสำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ 78 แห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center 02-111-1111